فـرآیـند اسـتـخـدام

روند استخدام در مجموعه متین
insertads

درج آگهی


درج آگهی استخدام یک مرحله مهم در فرآیند جذب نیروی کار است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و توجه به جزئیات است.

hr2

غربال اولیه رزومه منابع انسانی


مرحله‌ای اساسی در فرآیند جذب نیروی کار است که به منظور انتخاب متقاضیان مناسب برای مراحل بعدی استخدام انجام می‌شود. در این مرحله، رزومه‌هایی که ارسال شده‌اند، برای تشخیص متقاضیانی که به شرایط و نیازهای شغلی مطابقت دارند، بررسی می‌شوند.

cv-check

بازدید رزومه توسط کارشناس فنی


بازدید رزومه توسط کارشناس فنی یک مرحله مهم در فرآیند غربال‌گری و انتخاب متقاضیان برای شغل‌های تخصصی و فنی است. در این مرحله، کارشناس فنی به دقت رزومه‌های متقاضیان را بررسی کرده و تطابق آن‌ها با نیازمندی‌های شغلی را ارزیابی می‌کند.

call

مصاحبه تلفنی منابع انسانی


در این مرحله، منابع انسانی با متقاضیان ارتباط تلفنی برقرار کرده و برخی از مسائل مرتبط با شغل و مهارت‌های آنها را بررسی می‌کنند. این نوع مصاحبه، به منظور تصفیه نیازمندی‌های شغلی و اطمینان از تطابق متقاضی با شغل، انجام می‌شود.

interview2

مصاحبه آنلاین اول با کارشناس فنی


مصاحبه آنلاین با کارشناس فنی یکی از روش‌های متداول در فرآیند انتخاب نیروی کار است، و می‌تواند به شما کمک کند تا نسبت به مهارت‌ها و تخصص‌های فنی متقاضی اطلاعات دقیق‌تری بدست آورید و تصمیمات بهتری در مورد جذب نیروی کار بگیرید.

hr-interview

مصاحبه با مدیر فنی و منابع انسانی


این مصاحبه به منظور اطمینان از تطابق فنی و تخصصی متقاضی با نیازهای شغلی و همچنین ارتباط و تفاهم بین تیم فنی و منابع انسانی انجام می‌شود.

last-interview

مصاحبه نهایی و توافقات حقوق و قرارداد


در این مرحله، متقاضی که در مراحل قبلی عبور کرده و انتخاب شده است، با جزئیات نهایی مربوط به شغل و شروط استخدام آشنا می‌شود و توافقات لازم انجام می‌شود.