در دنیای امروز برنامه‌نویسی اهمیت زیادی داره تا جایی که در جهان روزی رو به این شغل اختصاص دادند. ما در متین همیشه به دنبال خلق نرم‌افزارهای کارا هستیم و به همین دلیل برنامه‌نویسان از مهم‌ترین نیروهای انسانی ما محسوب می‌شوند پس این روز را بهانه‌ای قرار می‌دهیم تا از این نیروهای متخصص و با انگیزه تشکر کنیم و با هم تجربه‌ی همکاریمان را جشن بگیریم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!