روز برنامه‌نویس


در دنیای امروز برنامه‌نویسی اهمیت زیادی داره تا جایی که در جهان روزی رو به این شغل اختصاص دادند. ما در متین همیشه به دنبال خلق نرم‌افزارهای کارا هستیم و به همین دلیل برنامه‌نویسان از مهم‌ترین نیروهای انسانی ما محسوب می‌شوند پس این روز را بهانه‌ای قرار می‌دهیم تا از این نیروهای متخصص و با انگیزه تشکر کنیم و با هم تجربه‌ی همکاریمان را جشن بگیریم.