دانشمند داده (دیتاساینتیست) کیست؟

دانشمند داده (دیتاساینتیست) کیست؟

مقدمه داده‌ها همه‌جا هستند. ما بیشتر از گذشته در حال تولید و جمع‌آوری داده‌ها هستیم. علم داده، حوزه‌ای میان‌رشته‌ای است که از روش‌ها، الگوریتم‌ها و ابزارهای علمی برای استخراج بینش ... مشاهده