شرح شغل

ما در شرکت خود به دنبال جذب نیرویی پویا و فعال هستیم تا بتوانیم در یک محیط جوان و دوستانه تجربه حس رضایت شغلی را به ارمغان بیاوریم.

ویژگی‌های عمومی:

 • منظم، مسئولیت پذیر و پر انرژی
 • دارای روحیه کار تیمی و تعامل سازنده با سایر اعضا

شرایط همکاری:

 • مسلط به پلتفرم Vue
 • مسلط به HTML و CSS
 • مسلط به JavaScript
 • تسلط نسبی به git , git flow
 • تسلط نسبی به Nuxt
 • تسلط نسبی به Bootstrap
 • آشنایی با SASS/SCSS
 • آشنایی با UI/UX
 • آشنایی با مفاهیم restful
 • Responsive
مزایا و امکانات
 • به علت دانش بنیان بودن شرکت امکان استخدام به صورت سرباز فناور وجود دارد.
 • پذیرایی صبحانه و ناهار
 • بیمه تکمیلی
 • اردوهای تیمی
 • برنامه‌های آموزشی
 • پرداخت کمک هزینه آموزشی
 • شرکت در جشن‌های ماهانه و مناسبتی
 • ارتقاء شغلی
 • طرح‌های تشویقی و انگیزشی
 • پرداخت به موقع حقوق و بیمه جزء حقوق شماست و مزیت محسوب نمی‌شود.