bg_image
تصویر
01

درج آگهی

در دنیای امروز، یافتن کارکنان مناسب برای هر کسب و کاری ضروری است. درج آگهی استخدام یک مرحله مهم در فرآیند جذب نیروی کار است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و توجه به جزئیات است.

تصویر
02

غربال اولیه رزومه منابع انسانی

مرحله‌ای اساسی در فرآیند جذب نیروی کار است که به منظور انتخاب متقاضیان مناسب برای مراحل بعدی استخدام انجام می‌شود. در این مرحله، رزومه‌هایی که ارسال شده‌اند، برای تشخیص متقاضیانی که به شرایط و نیازهای شغلی مطابقت دارند، بررسی می‌شوند.

تصویر
03

بازدید رزومه توسط کارشناس فنی

بازدید رزومه توسط کارشناس فنی یک مرحله مهم در فرآیند غربال‌گری و انتخاب متقاضیان برای شغل‌های تخصصی و فنی است. در این مرحله، کارشناس فنی به دقت رزومه‌های متقاضیان را بررسی کرده و تطابق آن‌ها با نیازمندی‌های شغلی را ارزیابی می‌کند.

تصویر
04

مصاحبه تلفنی منابع انسانی

در این مرحله، منابع انسانی با متقاضیان ارتباط تلفنی برقرار کرده و برخی از مسائل مرتبط با شغل و مهارت‌های آنها را بررسی می‌کنند. این نوع مصاحبه، به منظور تصفیه نیازمندی‌های شغلی و اطمینان از تطابق متقاضی با شغل، انجام می‌شود.

تصویر
05

غربال اولیه رزومه منابع انسانی

مصاحبه آنلاین با کارشناس فنی یکی از روش‌های متداول در فرآیند انتخاب نیروی کار است، و می‌تواند به شما کمک کند تا نسبت به مهارت‌ها و تخصص‌های فنی متقاضی اطلاعات دقیق‌تری بدست آورید و تصمیمات بهتری در مورد جذب نیروی کار بگیرید.

تصویر
06

مصاحبه با مدیر فنی و منابع انسانی

این مصاحبه به منظور اطمینان از تطابق فنی و تخصصی متقاضی با نیازهای شغلی و همچنین ارتباط و تفاهم بین تیم فنی و منابع انسانی انجام می‌شود.

تصویر
07

مصاحبه نهایی و توافقات حقوق و قرارداد

در این مرحله، متقاضی که در مراحل قبلی عبور کرده و انتخاب شده است، با جزئیات نهایی مربوط به شغل و شروط استخدام آشنا می‌شود و توافقات لازم انجام می‌شود.