5/5 امتیاز

چگونه توسعه کارکنان و بهبود عملکرد را تقویت کنیم

منابع انسانی (HR) فقط استخدام، اخراج و حقوق و دستمزد نیست. منابع انسانی همچنین در مورد توسعه و پرورش ارزشمندترین دارایی هر سازمان است: کارکنان آن. منابع انسانی با ارائه آموزش و بازخورد به کارکنان، نقشی حیاتی در تقویت توسعه و بهبود عملکرد کارکنان ایفا می کند.

کوچینگ (مربیگری) و بازخورد ابزارهای ضروری برای رشد و توسعه مهارت کارکنان هستند. کوچینگ فرآیند هدایت، حمایت و به چالش کشیدن کارکنان برای دستیابی به اهداف و پتانسیل آنهاست. بازخورد فرآیند ارائه اطلاعات و ارزیابی به کارکنان در مورد عملکرد و رفتارشان است. مربیگری و بازخورد می‌تواند به کارکنان کمک کند تا در نقش‌ها و شغل‌های خود بیاموزند، پیشرفت کنند و برتری پیدا کنند.

مربیگری (کوچینگ) و بازخورد نیز برای موفقیت سازمانی مهم هستند، زیرا می توانند به بهبود تعامل، انگیزه، بهره‌وری و حفظ کارکنان کمک کنند. مربیگری و بازخورد همچنین می تواند با ایجاد فرهنگ بهبود مستمر و یادگیری به نوآوری، کارایی و مزیت رقابتی کمک کند.

در این مقاله از بلاگ شتاب‌دهنده دانش بنیان متین، اهمیت، مزایا، تکنیک‌ها، چالش‌ها و روندهای مربیگری و بازخورد در منابع انسانی را بررسی خواهیم کرد. ما همچنین برخی از نمونه‌های صنعت و مطالعات موردی از ابتکارات مربیگری و بازخورد موفق در سازمان‌ها را به نمایش خواهیم گذاشت.

اهمیت کوچینگ (مربیگری) در منابع انسانی

کوچینگ ابزاری قدرتمند برای رشد و توسعه مهارت کارکنان است. کوچینگ می تواند به کارکنان کمک کند:

 1. نقاط قوت و زمینه های بهبود آنها را شناسایی کنید.
 2. اهداف و برنامه های عملی واقع بینانه و قابل دستیابی را تنظیم کنید.
 3. مهارت ها و شایستگی های خاص را توسعه دهید.
 4. بر چالش ها و موانع غلبه کنید.
 5. اعتماد به نفس و خودکارآمدی آنها را افزایش دهید.

کوچینگ همچنین با اهداف استراتژیک منابع انسانی، مانند حفظ استعداد و برنامه ریزی جانشین پروری، همسو است. کوچینگ می تواند به منابع انسانی کمک کند:

 • استعدادهای برتر را با فراهم کردن فرصت‌هایی برای رشد و توسعه و همچنین شناخت و قدردانی برای آنها حفظ کنید.
 • رهبران آینده را با توسعه مهارت‌ها و پتانسیل رهبری آنها و همچنین راهنمایی و تربیت آنها برای نقش‌ها و مسئولیت‌های بالاتر آماده کنید.
کارآفرینی - راهکاری برای ایجاد فرصت‌ها و رشد اقتصادی
بخوانید

کوچینگ نمونه های موفق بسیاری در سازمان ها دارد، مانند:

گوگل: گوگل یک برنامه مربیگری به نام CareerGuru دارد که در آن رهبران ارشد جلسات مربیگری یک به یک را به کارمندان ارائه می دهند تا به آنها در پیشرفت و پیشرفت شغلی کمک کنند.

IBM : IBM یک برنامه مربیگری به نام Blue Core Coaching دارد، که در آن مربیان معتبر جلسات مربیگری را به کارمندان ارائه می دهند تا به آنها در توسعه مهارت و بهبود عملکرد کمک کنند.

استارباکس: استارباکس یک برنامه مربیگری به نام توسعه شریک دارد که در آن مدیران جلسات مربیگری را برای کارمندان برگزار می کنند تا به آنها در پیشرفت شخصی و حرفه ای کمک کنند.

درک بازخورد در منابع انسانی

بازخورد ابزاری ضروری برای بهبود فردی و سازمانی است. بازخورد می تواند به کارکنان کمک کند:

 1. عملکرد و رفتار آنها و همچنین تأثیر و پیامدهای آنها را درک کنید.
 2. دستاوردها و دستاوردهای آنها و همچنین اشتباهات و شکست های آنها را شناسایی کنید.
 3. از تجربیات و نتایج آنها و همچنین از نظرات و دیدگاه های دیگران بیاموزید.
 4. عملکرد و رفتار آنها و همچنین نتایج و نتایج آنها را بهبود بخشید.

بازخورد همچنین نقش دوگانه ای برای بهبود سازمان ایفا می کند، زیرا می تواند کمک کند:

 • ارزیابی اثربخشی و کارایی فرآیندها و سیستم ها و همچنین کیفیت و رضایت از محصولات و خدمات.
 • تقویت ارتباط و همکاری بین کارکنان و تیم ها و همچنین همسویی و مشارکت کارکنان و سازمان.

اهمیت کوچینگ (مربیگری) در منابع انسانی

بازخورد می تواند اشکال مختلفی داشته باشد، مانند:

 1. انتقاد سازنده: انتقاد سازنده بازخوردی است که پیشنهادهای سازنده و مشخصی برای بهبود و همچنین دلیل و شواهدی برای بازخورد ارائه می دهد.
 2. تقویت مثبت: تقویت مثبت بازخوردی است که تحسین و قدردانی مثبت و خاص برای دستاوردها و دستاوردها و همچنین انگیزه و تشویق برای بازخورد فراهم می کند.
 3. بازخورد توسعه ای: بازخورد توسعه ای بازخوردی است که راهنمایی و پشتیبانی توسعه ای و خاص را برای رشد و پتانسیل و همچنین منابع و فرصت هایی برای بازخورد فراهم می کند.

مزایای کوچینگ و بازخورد

کوچینگ و بازخورد می تواند مزایای بسیاری را برای کارکنان و سازمان ها فراهم کند، مانند:

 1. مشارکت و انگیزه کارکنان: مربیگری و بازخورد می تواند مشارکت و انگیزه کارکنان را افزایش دهد، با نشان دادن اینکه سازمان به پیشرفت و عملکرد آنها اهمیت می دهد و همچنین با ایجاد حس هدف و جهت برای آنها.
 2. توسعه مهارت: مربیگری و بازخورد می‌تواند با کمک به کارکنان در کسب مهارت‌ها و شایستگی‌های جدید و همچنین با کمک به اصلاح و تسلط بر مهارت‌ها و شایستگی‌های موجود، توسعه مهارت‌ها را افزایش دهد.
 3. بهبود عملکرد: مربیگری و بازخورد می تواند با کمک به کارکنان در بهبود عملکرد و رفتار خود و همچنین با کمک به آنها در دستیابی به اهداف و مقاصد خود، باعث بهبود عملکرد شود.
 4. حفظ استعداد: مربیگری و بازخورد می تواند با کمک به کارکنان احساس ارزشمندی و قدردانی، و همچنین با کمک به آنها در یافتن فرصت هایی برای رشد و پیشرفت، به حفظ استعداد کمک کند.
استارتاپ استودیو چیست؟
بخوانید

تکنیک‌های کوچینگ در منابع انسانی

تکنیک‌های کوچینگ در منابع انسانی روش‌ها و استراتژی‌هایی هستند که متخصصان منابع انسانی برای ارائه مربیگری به کارکنان از آن‌ها استفاده می‌کنند، مانند مربیگری فردی، برنامه‌های راهنمایی، کارگاه‌های مهارتی و بازخورد 360 درجه. تکنیک‌های کوچینگ در منابع انسانی می‌تواند به متخصصان منابع انسانی کمک کند تا فرآیند مربیگری را با نیازها و اهداف خاص کارکنان و همچنین مهارت‌ها و شایستگی‌های خاص مورد نیاز برای نقش و سازمان تنظیم و سفارشی کنند.

کوچینگ یک به یک

کوچینگ یک به یک تکنیک ارائه جلسات مربیگری فردی و شخصی به کارکنان است که در آن مربی و مربی به طور منظم ملاقات می کنند و در مورد پیشرفت، چالش ها و بازخورد مربی صحبت می کنند. مربیگری یک به یک می تواند به متخصصان منابع انسانی کمک کند تا با کارمندان رابطه و اعتماد ایجاد کنند و همچنین راهنمایی و پشتیبانی متمرکز و خاص را برای آنها ارائه دهد.

برنامه‌های منتورینگ

برنامه‌های منتورینگ تکنیک ارائه برنامه‌های مربیگری ساختاریافته و رسمی به کارکنان است که در آن مربی و منتی بر اساس مهارت‌ها، علایق و اهدافشان مطابقت داده می‌شوند و از یک برنامه درسی و جدول زمانی از پیش تعریف‌شده پیروی می‌کنند. برنامه‌های منتورینگ می‌توانند به متخصصان منابع انسانی کمک کنند تا رهبران و جانشینان آینده را توسعه دهند، و همچنین به آنها الگوها و مربیانی ارائه دهد که می‌توانند تجربیات و بینش‌های خود را به اشتراک بگذارند.

کارگاه های مهارتی

کارگاه های مهارتی تکنیک ارائه جلسات مربیگری مبتنی بر گروه و تعاملی برای کارکنان است که در آن مربی و مربیان در فعالیت ها و تمرین های مختلف برای یادگیری و تمرین مهارت ها و شایستگی های خاص شرکت می کنند. کارگاه‌های مهارتی می‌توانند به متخصصان منابع انسانی کمک کنند تا توسعه مهارت و بهبود عملکرد کارکنان را افزایش دهند و همچنین فرصت‌هایی را برای شبکه‌سازی و همکاری با سایر کارمندان برای آنها فراهم کنند.

بازخورد 360 درجه

بازخورد 360 درجه تکنیک ارائه بازخورد مربیگری جامع و جامع به کارکنان است که در آن بازخورد از منابع متعددی مانند مدیران، همتایان، زیردستان و مشتریان جمع آوری می شود. بازخورد 360 درجه می تواند به متخصصان منابع انسانی کمک کند تا دیدی متعادل و عینی از نقاط قوت و زمینه های بهبود کارمندان ارائه دهند و همچنین از دیدگاه ها و زوایای مختلف بازخورد ارائه کنند.

ارائه بازخورد موثر در منابع انسانی

ارائه بازخورد موثر در منابع انسانی مهارت ارائه بازخورد به کارکنان به گونه ای است که سازنده، مثبت و همسو با اهداف باشد. ارائه بازخورد مؤثر در منابع انسانی می تواند به متخصصان منابع انسانی کمک کند تا ارتباطات و همکاری بین کارکنان و تیم ها و همچنین همسویی و مشارکت کارکنان و سازمان را بهبود بخشند. برخی از نکات برای ارائه بازخورد موثر در منابع انسانی عبارتند از:

کاوش در دنیای متاورس: متاورس چیست؟ هرآنچه که باید درباره متاورس بدانید
بخوانید

بهنگام بودن و سازگاری

بهنگام بودن و سازگاری نکاتی است برای ارائه بازخورد به موقع و ثابت به کارکنان، مانند بلافاصله پس از یک رویداد یا عملکرد و همچنین به طور منظم و مکرر. به موقع بودن و ثبات می تواند به متخصصان منابع انسانی کمک کند تا اطمینان حاصل کنند که بازخورد مربوطه و دقیق است و همچنین رفتار و عملکرد مطلوب را تقویت و حفظ می کند.

انتقاد سازنده

انتقاد سازنده نکته ارائه بازخورد به کارکنان است که پیشنهادهای سازنده و مشخصی برای بهبود و همچنین دلیل و شواهدی برای بازخورد ارائه می دهد. انتقاد سازنده می تواند به متخصصان منابع انسانی کمک کند تا اطمینان حاصل کنند که بازخورد مفید و قابل اجرا و همچنین محترمانه و حمایت کننده است.

چالش ها در کوچینگ و بازخورد

شناخت و قدردانی

شناخت و قدردانی نکاتی برای ارائه بازخورد به کارکنان است که باعث تمجید و قدردانی مثبت و خاص برای دستاوردها و دستاوردها و همچنین انگیزه و تشویق برای بازخورد می شود. شناخت و قدردانی می تواند به متخصصان منابع انسانی کمک کند تا اطمینان حاصل کنند که بازخورد پاداش دهنده و رضایت بخش و همچنین الهام بخش و برانگیزاننده است.

همسویی هدف: همسویی هدف، نکته ارائه بازخورد به کارکنان است که با اهداف فردی و سازمانی و همچنین انتظارات و استانداردهای نقش و سازمان همسو باشد. همسویی اهداف می تواند به متخصصان منابع انسانی کمک کند تا اطمینان حاصل کنند که بازخورد مرتبط و معنادار است و همچنین واضح و سازگار است.

چالش ها در کوچینگ و بازخورد

کوچینگ و بازخورد کارهای آسانی نیستند و می توانند چالش ها و مشکلاتی را برای متخصصان منابع انسانی و کارمندان ایجاد کنند. برخی از چالش های رایج در مربیگری و بازخورد عبارتند از:

مقاومت: مقاومت چالش مواجهه با بی میلی یا مخالفت کارکنان یا مدیران برای مشارکت یا پذیرش فرآیند مربیگری و بازخورد است. مقاومت می تواند از منابع مختلفی مانند ترس از تغییر، عدم اعتماد یا عزت نفس پایین ناشی شود. مقاومت می تواند بر اثربخشی و نتیجه فرآیند مربیگری و بازخورد، و همچنین روابط و همکاری بین طرفین درگیر تأثیر بگذارد.

موانع: موانع چالش غلبه بر موانع یا موانعی است که مانع یا محدود کردن فرآیند مربیگری و بازخورد می شود. موانع می توانند از منابع مختلفی مانند محدودیت زمانی، محدودیت منابع یا فرهنگ سازمانی ناشی شوند. موانع می توانند بر امکان سنجی و کیفیت فرآیند مربیگری و بازخورد و همچنین رضایت و مشارکت طرفین درگیر تأثیر بگذارند.

متخصصان منابع انسانی می توانند با استفاده از تکنیک ها و استراتژی های مختلف به این چالش ها بپردازند، مانند:

همه چیز درباره شتاب دهنده کسب و کار: از مفهوم تا عملکرد
بخوانید

ایجاد رابطه و اعتماد: ایجاد رابطه و اعتماد، تکنیک های ایجاد و حفظ رابطه مثبت و محترمانه با کارکنان یا مدیران، از طریق نشان دادن همدلی، درک و حمایت و همچنین با صادق بودن، شفافیت و سازگاری است. ایجاد رابطه و اعتماد می تواند به متخصصان منابع انسانی کمک کند تا مقاومت را کاهش دهند و پذیرش فرآیند مربیگری و بازخورد را افزایش دهند و همچنین ارتباطات و همکاری بین طرفین درگیر را بهبود بخشند.

ارائه مشوق‌ها و مزایا: ارائه مشوق‌ها و مزایا تکنیک‌هایی برای ایجاد انگیزه و تشویق کارکنان یا مدیران به مشارکت و بهره‌مندی از فرآیند مربیگری و بازخورد، از طریق برجسته کردن ارزش و تأثیر مربیگری و بازخورد، و همچنین از طریق ارائه پاداش و به رسمیت شناختن دستاوردها و پیشرفت ها. ارائه مشوق ها و مزایا می تواند به متخصصان منابع انسانی کمک کند تا بر موانع غلبه کنند و امکان سنجی و کیفیت فرآیند مربیگری و بازخورد را افزایش دهند و همچنین رضایت و مشارکت طرفین درگیر را بهبود بخشند.

فناوری در کوچینگ و بازخورد

فناوری ابزار قدرتمندی است که می‌تواند با ارائه ویژگی‌ها و عملکردهای مختلف، فرآیند مربیگری و بازخورد را تسهیل و ارتقا دهد:

 1. جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها: فناوری می تواند به متخصصان منابع انسانی کمک کند تا داده های مربوط به عملکرد و رفتار کارکنان یا مدیران را جمع آوری و تجزیه و تحلیل کنند، مانند استفاده از نظرسنجی ها، ارزیابی ها یا تجزیه و تحلیل ها. جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌تواند به متخصصان منابع انسانی در ارائه بازخورد دقیق و عینی و همچنین سنجش و ارزیابی اثربخشی و نتیجه فرآیند مربیگری و بازخورد کمک کند.
 2. ارتباطات و همکاری: فناوری می تواند به متخصصان منابع انسانی کمک کند تا با کارمندان یا مدیران ارتباط برقرار کرده و با آنها همکاری کنند، مانند استفاده از پلتفرم ها، ابزارها یا برنامه های آنلاین. ارتباط و همکاری می تواند به متخصصان منابع انسانی کمک کند تا بازخورد به موقع و مداوم ارائه دهند و همچنین راهنمایی و پشتیبانی را برای فرآیند مربیگری و بازخورد ارائه دهند.
 3. یادگیری و توسعه: فناوری می تواند به متخصصان منابع انسانی کمک کند تا فرصت های یادگیری و توسعه را برای کارکنان یا مدیران فراهم کنند، مانند استفاده از دوره ها، برنامه ها یا منابع آنلاین. یادگیری و توسعه می تواند به متخصصان منابع انسانی کمک کند تا توسعه مهارت ها و بهبود عملکرد کارکنان یا مدیران را افزایش دهند و همچنین بازخورد و شناخت دستاوردها و پیشرفت ها را ارائه دهند.
نقش شرکت شتاب‌دهنده در پیشرفت بازار آنلاین کالاهای FMCG
بخوانید

برخی از نرم افزارها و ابزارهای منابع انسانی که از مدیریت عملکرد و بازخورد پشتیبانی می کنند عبارتند از:

[Lattice]: Lattice یک پلت فرم آنلاین برای مدیریت عملکرد و بازخورد است، که در آن می توانید اهداف را تعیین و پیگیری کنید، بازخورد ارائه و درخواست کنید، بررسی عملکرد و موارد دیگر را انجام دهید.

[15Five]: 15Five یک پلت فرم آنلاین برای مدیریت عملکرد و بازخورد مستمر است، که در آن می توانید با تیم خود بررسی کنید، بازخورد ارائه و درخواست کنید، برنده ها را جشن بگیرید و موارد دیگر.

[Culture Amp]: Culture Amp یک پلت فرم آنلاین برای بازخورد و تجزیه و تحلیل کارکنان است، که در آن می توانید بازخورد کارمندان را جمع آوری و تجزیه و تحلیل کنید، میزان مشارکت کارکنان را اندازه گیری و بهبود بخشید و موارد دیگر.

اندازه گیری تاثیر مربیگری و بازخورد

اندازه‌گیری تأثیر کوچینگ و بازخورد گام مهمی در فرآیند مربیگری و بازخورد است، زیرا می‌تواند به متخصصان منابع انسانی کمک کند:

 • ارزیابی اثربخشی و کارایی فرآیند مربیگری و بازخورد، و همچنین کیفیت و رضایت از مربیگری و بازخورد.
 • نتیجه و تأثیر مربیگری و بازخورد بر توسعه و بهبود عملکرد کارکنان و همچنین موفقیت و رشد سازمانی را ارزیابی کنید.
 • بر اساس نتایج و پیامدهای بازخورد، فرآیند مربیگری و بازخورد و همچنین تکنیک ها و استراتژی های مربیگری و بازخورد را تنظیم و بهبود بخشید.

اندازه گیری تاثیر مربیگری و بازخورد
برخی از معیارها و شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) که می توانند برای اندازه گیری تأثیر مربیگری و بازخورد استفاده شوند عبارتند از:

 • مشارکت و انگیزه کارکنان: مشارکت و انگیزه کارکنان را می توان با استفاده از معیارهایی مانند رضایت، حفظ و جابجایی کارکنان و همچنین بازخورد و رتبه بندی کارکنان اندازه گیری کرد.
 • توسعه مهارت: توسعه مهارت را می توان با استفاده از معیارهایی مانند ارزیابی مهارت، کسب مهارت و تسلط بر مهارت و همچنین بازخورد و شناخت مهارت سنجید.
 • بهبود عملکرد: بهبود عملکرد را می توان با استفاده از معیارهایی مانند شاخص های عملکرد، اهداف عملکرد و نتایج عملکرد و همچنین بازخورد و ارزیابی عملکرد اندازه گیری کرد.
 • حفظ استعداد: حفظ استعدادها را می توان با استفاده از معیارهایی مانند وفاداری، حفظ و جابجایی کارکنان و همچنین بازخورد و رتبه بندی کارکنان اندازه گیری کرد.

مطالعات موردی و داستان های موفقیت

کوچینگ و بازخورد با ارائه بینش ها و راه حل هایی که باعث بهبود پیشرفت و بهبود عملکرد کارکنان و همچنین موفقیت و رشد سازمانی شده است، تأثیر بسزایی در سازمان های مختلف گذاشته است. برخی از مطالعات موردی یا داستان های موفقیت ابتکارات مربیگری و بازخورد موفق در سازمان ها عبارتند از:

MVP چیست و چه کاربردی دارد؟
بخوانید

مایکروسافت: مایکروسافت یک برنامه مربیگری و بازخورد به نام Connects را اجرا کرد که در آن کارمندان و مدیران به طور منظم و مکرر در مورد اهداف، پیشرفت و بازخورد خود و همچنین پیشرفت شغلی و آرزوهای خود گفتگو می کنند. این برنامه منجر به افزایش تعامل، عملکرد و حفظ کارکنان و همچنین بهبود ارتباطات و همکاری بین تیم ها و سازمان شد.

Airbnb :Airbnb یک برنامه مربیگری و بازخورد به نام Belong Anywhere را اجرا کرد که در آن کارمندان با مربیانی همراه می شوند که آنها را برای پیشرفت شخصی و حرفه ای و همچنین همسویی و تعامل آنها با فرهنگ و ارزش های شرکت راهنمایی و پشتیبانی می کنند. این برنامه منجر به افزایش رشد، عملکرد و رضایت کارکنان و همچنین افزایش نوآوری و تنوع در شرکت شد.

نتفلیکس: نتفلیکس یک برنامه مربیگری و بازخورد به نام بازخورد یک هدیه است اجرا کرد که در آن کارکنان تشویق می شوند و انتظار می رود که به طور منظم و صادقانه بازخورد ارائه و دریافت کنند و همچنین بر اساس بازخوردها عمل کنند. این برنامه منجر به بهبود عملکرد کارکنان، مسئولیت پذیری و اعتماد شد و همچنین فرهنگ بهبود مستمر و یادگیری را در شرکت پرورش داد.

نتیجه

کوچینگ و بازخورد ابزارهای ضروری برای توسعه و بهبود عملکرد کارکنان و همچنین برای موفقیت و رشد سازمانی هستند. کوچینگ و بازخورد می‌تواند به کارکنان کمک کند تا در نقش‌ها و شغل‌های خود بیاموزند، بهبود یابند، و به سازمان‌ها در نوآوری، بهینه‌سازی و رقابت در بازار کمک کنند. مربیگری و بازخورد نیز برای متخصصان منابع انسانی مهم است، زیرا می تواند به آنها در دستیابی به اهداف استراتژیک خود مانند حفظ استعداد و برنامه ریزی جانشین پروری کمک کند و همچنین فرهنگ بهبود مستمر و یادگیری را در سازمان تقویت کند.

کوچینگ و بازخورد کار آسانی نیستند و به مجموعه ای متنوع و جامع از مهارت ها و تکنیک ها نیاز دارند، مانند تجزیه و تحلیل آماری، مهارت های برنامه نویسی، تمیز کردن و پیش پردازش داده ها، تخصص یادگیری ماشین، تجسم داده ها، دانش خاص دامنه، مهارت های ارتباطی، مشکلات. حل، کنجکاوی و تفکر انتقادی و یادگیری مستمر. مربیگری و بازخورد نیز با چالش ها و محدودیت هایی مانند مقاومت، موانع و مسائل اخلاقی مواجه است. مربیگری و بازخورد نیز به طور مداوم در حال تحول و نوآوری هستند، زیرا فن آوری ها و تکنیک های جدید ظهور و توسعه می یابند، مانند جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، ارتباطات و همکاری، و یادگیری و توسعه.

نقش شتاب‌دهنده‌ها در موفقیت استارتاپ‌ها
بخوانید

کوچینگ و بازخورد ابزاری انقلابی و نوآورانه است که می‌تواند جنبه‌های مختلف توسعه و بهبود عملکرد کارکنان و همچنین موفقیت و رشد سازمانی را متحول و بهبود بخشد. کوچینگ و بازخورد ابزاری است که متخصصان و کارمندان منابع انسانی می توانند برای نیازها و اهداف خاص خود کاوش کنند و از آن استفاده کنند.

فراخوانی برای اقدام

امیدواریم از خواندن این مقاله لذت برده باشید و در مورد مربیگری و بازخورد در منابع انسانی و اینکه چگونه آنها می توانند توسعه و بهبود عملکرد کارکنان را تقویت کنند، اطلاعات بیشتری کسب کرده باشید. در صورت داشتن هر گونه سوال، نظر یا بازخورد، لطفاً آنها را در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید. ما دوست داریم از شما بشنویم و به سوالات شما پاسخ دهیم.

اگر می خواهید درباره مربیگری و بازخورد در منابع انسانی بیشتر بدانید یا با برخی از نرم افزارها و ابزارهای منابع انسانی که از مدیریت عملکرد و بازخورد پشتیبانی می کنند تعامل داشته باشید، می توانید از لینک های زیر دیدن کنید:

 • [SHRM]: وب‌سایت رسمی انجمن مدیریت منابع انسانی (SHRM)، که در آن می‌توانید اطلاعات و منابع بیشتری درباره بهترین شیوه‌ها، روندها و استانداردهای منابع انسانی بیابید، و همچنین به شبکه‌ای از متخصصان منابع انسانی بپیوندید.
 • [Lattice]: یک پلتفرم آنلاین برای مدیریت عملکرد و بازخورد، که در آن می‌توانید اهداف را تعیین و پیگیری کنید، بازخورد ارائه و درخواست کنید، بررسی عملکرد و موارد دیگر را انجام دهید.
 • [15Five]: یک پلتفرم آنلاین برای مدیریت عملکرد و بازخورد مستمر، که در آن می‌توانید با تیم خود بررسی کنید، بازخورد ارائه و درخواست کنید، برنده‌ها را جشن بگیرید و موارد دیگر.

منابع

hr.medicine.umich.edu

hr.mit.edu

برچسب ها
#منابع انسانی

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط